Инвеститорски контрол


Всеки Възложител е в правото си да избира вида и формата на контрол, как се харчат парите му. 

      Упражняване на Инвеститорски контрол представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се защитават интересите на Възложителя и се осъществява контрол по спазване на икономическите договорености.
 
    Главна цел е да защитаваме всяко едно вложение при изпълнението на строителството. Всички права и задължения ни биват вменявани чрез договор, като в същия се уреждат формите на сътрудничество на фирмата с Възложител, Строителен надзор и Изпълнител.

      Професионалният опит натрупан през последните 15 години е насочен към контрола и управлението на строително – инвестиционните процеси.
      Разработено е комплексно софтуерно решение за изготвянето, проследяването и отчитането на строително – монтажните работи.
      Базата данни включва:

  • Повече от 2 500 анализни цени, включващи разходни норми за труд, материали и механизация;
  • Повече от 1 200 вида материали, с актуални цени;
  • Повече от 80 вида тежка и лека механизация;


    Като част от управлението на строително – инвестиционните процеси е изготвянето на линеен график за изпълнението на проекта, проекто - график на паричните потоци, съгласно договореното с Изпълнителя.
    По време на изпълнението се следи за спазването на първоначално договорените срокове.
Меню
Начало
За нас
Актуално
Контакти
УСЛУГИ
КОНТАКТ С НАС

гр. Варна, ул. Петко Стайнов 12
+359 887 789 338
office@kavaev.com© 2023 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни