Термографски експертизи


Термографията приложима в строителството служи за откриване на прегрелите компоненти в електрическите инсталации, за тест на системата, за  определяне мястото на под подовите отоплителни системи, отоплителните елементи и отоплителните тръби. С нейна помощ е възможно визуализиране на температурни разлики и документиране на резултатите.

С помощта на термокамерата се установяват най-важните неща: има ли претоварен проводник; къде се намира трансформаторът или разпределителната кутия в стената; къде минават тръбите за отопление в стената или пода; обезвъздушени ли са радиаторите и т.н.

Чрез апаратурата се следи разликата в температурата на обекта в рамките на десети от градуса. Навременното откриване на течове е критично за предотвратяване на компрометирането на вътрешни и външни облицовки.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:


Вътрешни инсталации:

 • Оценка на действителното състояние на изолациите
 • Избягване на грешки при пробиване, т.е. повреда на тръбопроводи за подово отопление и/или закрити проводи в стени и тавани
 • Откриване на влажни места или течове (влажни зони)
 • Откриване на течове в многофамилни сгради
 • Откриване на течове (пропускащи изолации) в сутерени и покриви


Електрически инсталации:

 • Проверка на разпределителните шкафове за разхлабени връзки
 • Проверка на електрическите компоненти, напр. печатни платки на електронни устройства
 • Проверка на предпазителите и контакторите
 • Проверка на кабелите, дали са пречупени или претоварени
 • Проверка за правилно функциониране на електрически уреди


ОВК/ВИК инсталации:

 • Откриване на течове
 • Маршрутизирането на отоплителните кабели и тръби
 • Проверка на разпределителната кутия за подово отопление
 • Проверка за правилно обезвъздушени радиаторите
 • Установяване на местоположение на тръбите за отопление в подове или стени
 • Откриване на причината за възникналите течове


Монтиране на прозорци и врати:

 • Проверка на изолацията на прозорци и врати
 • Откриване на източниците на течение
 • Точно определяне на проникване на водаМеню
Начало
За нас
Актуално
Контакти
УСЛУГИ
КОНТАКТ С НАС

гр. Варна, ул. Петко Стайнов 12
+359 887 789 338
office@kavaev.com© 2023 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни