За Строй Експерт Каваев


                В помощ на успеха на Вашите строително - инвестиционни проекти, СТРОЙ ЕКСПЕРТ КАВАЕВ ЕООД, ЕИК 206091069, с управител инж. Слав Каваев, предоставя следните услуги:
 

 • Управление на строително – инвестиционни проекти
 • Инвеститорски контрол по време на строителството
 • Извличане на количествени стойности от проектна документация
 • Изготвяне на подробни количествени сметки
 • Изготвяне на анализни цени
 • Остойностяване на количествени смети
 • Консултантски услуги при планиране на бъдещи и настоящи проекти
 • Трасиране на закрити подземни и сградни проводи
 • Откриване на течове и дефекти от некачествено изпълнени СМР
 • Термографски експертизи
 • Видео експертиза на закрити проводни мрежи
 • Геодезически услуги
 
КАДРОВИ РЕСУРС

            Отличните резултати се постигат с доказани специалисти. Привлечените към екипа на дружеството експерти са проектанти с различни специалности в сферата на строителство.

                От 2005 година изпълнени над 75 проекта, в това число:
 • Инженеринг на многофамилни, еднофамилни и индустриални сгради
 • Изграждане и ремонт на административни, жилищни, спортни и индустриални сгради
 • Изграждане на специализирани процедурни болнични отделения, съгласно стандартите на Siemens
 • Изграждане на инфраструктурни обекти за водоснабдяване на населени места
 • Успешно изпълнени проекти, финансирани чрез структурните фондове на Европейския съюз и национално ниво, ОПРР, ПРСР, ДФЗ, ПУДООС, НДЕФ и др.
 
АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ

Най – добри резултати се постигат и със съвременна техническа обезпеченост.

Дружеството разполага със следната апаратура:
Система за управление и контрол на проектно – сметната документация; Термо камера; Ендоскопска камера до 3 м.; Инспекционна камера до 30 м.; Ротационен лазерен нивелир до 500 м.; Скенер за стени; Локатор за трасиране на подземни проводи; Оптичен нивелир; Лазерен далекомер до 80 м.; Тотална станция; GNSS приемник


При интерес от Ваша страна, моля свържете се с мен.
Меню
Начало
За нас
Актуално
Контакти
УСЛУГИ
КОНТАКТ С НАС

гр. Варна, ул. Петко Стайнов 12
+359 887 789 338
office@kavaev.com© 2023 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни